Fotografie

Foto u varhan Foto u skříně Foto u skříně
J. Teml: 3. Koncert pro varhany a orchestr, světová premiéra J. Teml: 3. Koncert pro varhany a orchestr, světová premiéra
J. Teml: 3. Koncert pro varhany a orchestr, světová premiéra J. Teml: 3. Koncert pro varhany a orchestr, světová premiéra
14. Mezinárodní varhanní festival, sv. Jakub
Praha, Rudolfinum, Koncert k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena, Labyrint světa a ráj srdce, Marek Eben-recitace Praha, Rudolfinum, Koncert k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena, Labyrint světa a ráj srdce, Marek Eben-recitace
Fotka Fotka Fotka FotkaStanko Arnold - trubka


Petr Eben: Biblické tance pro varhany a dva tanečníky
Petr Eben: Biblické tance pro varhany a dva tanečníky
Petr Eben: Biblické tance pro varhany a dva tanečníky

Irena Chřibková  •   irena@chribkova.com   •  Tel. 604 208 490
© 2006-2015 Irena Chřibková