Irena Chřibková

Irena Chřibková je varhanicí a ředitelkou kůru baziliky sv. Jakuba na Starém Městě pražském. Tam založila několik cyklů duchovní hudby (Velikonoční a Vánoční koncerty, Podzimní varhanní pondělky), z nichž Mezinárodní varhanní festival se řadí mezi nejvýznamnější evropské festivaly. Je to jistě i díky varhanám, které původně z roku 1705 z dílny Abrahám Starcka z Lokte, jsou  nyní po několika úpravách se svými 8 277 píšťalami největším nástrojem v Praze a spolu s akustikou chrámu přinášejí posluchačům vyjímečné umělecké zážitky.  V bazilice najdeme i barokní varhany z 18. století vhodné k provozování děl italských, českých a německých starých mistrů.

Irena Chřibková studovala varhany na kroměřížské konzervatoři u Karla Pokory, na pražské AMU u Prof. Milana Šlechty (1980-1986) a ve Francii u Susan Landale (1985). Úspěšné absolvování několika interpretačních soutěží odstartovalo její koncertní kariéru. Vystoupila na mnoha sólových recitálech ve všech zemích Evropy, v Japonsku, Rusku, Izraeli a ve Spojených státech amerických. Spolupracuje také s předními instrumentalisty a zpěváky při komorních, sborových a orchestrálních koncertech. Její široký repertoár zahrnuje skladby od ranného baroka po soudobá díla. Je především vyhledávanou interpretkou francouzské varhanní literatury v celém rozsahu, jakož i české varhanní tvorby a v neposlední řadě  skladeb J. S. Bacha. Odborná kritika jejich koncertů vyzdvihuje neotřelou a jedinečnou dramaturgii („...Irena Chřibková, jak jsem pochopil, ráda experimentuje s dramaturgií, což považuji za pozitivní krok vpřed od tradičního pojetí recitálu, buď slohově jednotného, nebo naopak sledujícího klasickou „exkurzi“ staletími hudebního vývoje.“),  samozřejmou virtuozitu, vynalézavou a barvitou registraci, slovy recenzenta: „...dobře vyzněla její nápaditá, barevná a plastická hra s rejstříky,....bylo to krásné, opravdu nevšední zážitek“ (F. Lukáš, 2009).

Zvláštní zájem věnuje hudbě Petra Ebena. Ve svém repertoáru má takřka celé jeho varhanní dílo. V české premiéře uvedla jeho „Čtyři biblické tance pro varhany a dva tanečníky“ (1996) a „Labyrint světa a ráj srdce“ pro varhany a recitátora (2004). Podílela se na knize “A tribute to P. Eben”, kterou vydala Dvořákova společnost v Anglii k Ebenovým 70-tinám.

Přímo pro I. Chřibkovou napsal skladatel Jiří Teml několik skladeb (Mysterium sacrum, Toccata Yamaha),  naposledy svůj 3. varhanní koncert, který s úspěchem uvedla v prosinci 2012 ve světové premiéře v Praze s orchestrem FOK.

Irena Chřibková na svých CD nahrávkách prezentuje především české a francouzské varhanní umění, např. Hudba pařížských chrámů (Vierne, Widor, Bonnet, Boëllmann, Messiaen, Alain), Varhaníci a skladatelé u sv. Jakuba (Černohorský, Zach, Seger, Ropek, Wiedermann, Eben), CD s díly B. A. Wiedermanna, CD-live - Svatojakubské varhany (Franck, Eben: Krajiny patmoské) nebo Svatojakubská neděle (J. S. Bach, K. Kř. Vaňhal, G. MacMaster, Ch. Tournemire, A. Guilmant...)

Natáčí pro český, belgický, francouzský a polský rozhlas a českou televizi.   Po pedagogickém působení na konzervatoři P. J. Vejvanovského (1988-94) a Konzervatoři Evangelické akademie (1990-1994) v Kroměříži, nyní vyučuje v Praze. Zasedá v porotách varhanních soutěží a vede interpretační kursy.


Nové CDObsah CD / Complete Track List
Faust
Petr Eben / Johann Wolfgang von Goethe
Pro varhany a recitaci
 

Seznam prodejních míst:


Irena Chřibková  •   irena@chribkova.com   •  Tel. 604 208 490
© 2006-2015 Irena Chřibková