Kritiky 1/6

Dvacetileté Audite Organum u sv. Jakuba – varhanice Irena Chřibková a hosté

Za dvacet let své existence mezinárodní varhanní festival poeticky nazvaný Audite Organum představil na recitálech v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském na 130 špičkových interpretů ze sedmadvaceti zemí světa včetně naší republiky. S mimořádným nasazením se o zajištění tohoto cyklu o osmi koncertech, který se koná vždy v srpnu a září, stará titulární varhanice baziliky Irena Chřibková spolu s týmem nadšených lidí i s varhanářem a kameramanem. Zahajovací koncert letošního jubilejního ročníku, který se konal ve čtvrtek 6. srpna 2015, byl více než slavnostní. Byl na něm totiž představen nový kompaktní disk, který z nahrávek z uplynulých ročníků vydal Radioservis………Samotný první festivalový večer patřil „domácí“ varhanici Ireně Chřibkové, která připravila dramaturgicky skvěle vystavěný program: s výjimkou jediného díla uprostřed zahrnoval skladby vytvořené v uplynulých sto šestnácti letech. Uvedla ho první částí Svět v očekávání příchodu Spasitele z programní Pašijové symfonie (1924) od Marcela Duprého. Skladbu podala s klidným nadhledem, zdůrazněným naléhavě se opakujícím rytmem a především v romanticky, skoro francouzsky měkkém zvuku.

V Sonátě Detto I (1978) pro varhany a bicí od rusko-tatarské skladatelky Sofie Gubajduliny přizvala Martina Opršála, výborného bicistu, pedagoga brněnské JAMU, se kterým už roky spolupracuje a který měl svoje nástroje pečlivě rozestavěny na kůru. Ten se zhostil svého partu s velkým nasazením a ohromným soustředěním. Zejména v této skladbě mohli návštěvníci koncertu ocenit videoprojekci, v níž viděli, jak obtížná je tato skladba z hlediska hráčské techniky a souhry; některá místa jsou totiž aleatorická, efektní byly i clustery ve varhanách, pasáže divoké, bouřlivé a pak zase pokojné. Sonáta sází na rytmus a zvukové barvy, varhany v kombinaci s různými bicími nástroji vytvářely nádherné souzvuky. Posluchači zaujatě sledovali výkony obou interpretů……………Pozornost upoutalo první provedení písňového cyklu čerstvého osmdesátníka Jiřího Temla Prosby a chvály (2015) s podtitulem Hommage ? Antonín Dvořák. Jde totiž o pět skladeb inspirovaných slavnými Dvořákovými Biblickými písněmi, které stejně tak zhudebňují žalmové texty. Cyklus se jim vzdáleně blíží i hudebním jazykem, na rozdíl od některých Temlových skladeb nevýbojným, vyniká kantabilitou, dobrou pěveckou stylizací, vyjadřuje různé výrazové polohy. Sopránového partu se spolehlivě zhostila Irena Troupová, známá hlavně jako interpretka staré hudby. Krásně vystihla výrazové odstíny díla, na samém konci zazpívala i vysoké c……… Závěr patřil První symfonii d moll (1899) od Louise Vierna; po Allegru vivace zazněl jásavý Final v typicky toccatové sazbě s figuracemi v manuálu a tématem v pedálu, skladba pozitivní, radostné nálady, jak se na samý konec koncertu hodí. Irena Chřibková předvedla suverénní techniku, velkou muzikálnost a citlivost ve spolupráci s dalšími kolegy na kůru. Osobně jsem ocenila především její registrační mistrovství, které však není u našich varhaníků samozřejmostí. Bylo znát, že svatojakubské varhany důvěrně zná a dokáže z nich vytáhnout barevné kombinace, které se blíží třeba francouzským nebo severoněmeckým varhanám.

(Jana Slimáčková Michálková, Harmonie, 8/2015)

Temlův nový varhanní koncert

Praha, Obecní dům

Na objednávku skladby pro Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK se přední český soudobý skladatel Jiří Teml rozhodl vytvořit Koncert pro varhany a velký orchestr. Nevstupoval na neznámou půdu, s nástrojem a jeho zvukovými a výrazovými možnostmi je důvěrně seznámen. Svůj první koncert vytvořil už v roce 1985. Již tam můžeme pozorovat Temlovo nápadité řešení choulostivého vztahu varhan a orchestru ... Tento typ jednovětého varhanního koncertu, složeného z kratších kontrastních částí si vytvořil Teml už v prvním koncertu, rozvíjel ve druhém a jeho vyvrcholení můžeme spatřit v premiérovaném Koncertu č. 3 „Te Deum laudamus“ (19. a 20. prosince 2012) ... Skladby se ujala v sólovém partu Irena Chřibková, znamenitá interpretka soudobé české varhanní hudby. Pečlivě narejstříkovala a vyrovnala zvukově varhany s orchestrem a její virtuozita a rytmická pregnance přispěly k úspěchu díla. Na pečlivém nastudování se podíleli Pražští symfonikové pod energickým vedením dirigenta Alessandra Crudeleho.
(Jan Hora, Hudební rozhledy, 1/2013)

Mezinárodní varhanní festival u sv. Jakuba

Právě skončený 17. ročník festivalu svědčí o výborné koncepční a organizační přípravě jeho ředitelky, titulární varhanice svatojakubské baziliky, Ireny Chřibkové ... Závěrečný koncert převzala Irena Chřibková. Hrála ve vynikající formě, suverénně technicky i výrazově. Důvěrná znalost nástroje jí dovolila v Sukově Meditaci na chorál sv. Václave využít celou plejádu jemných barev při naprostém stavebném nadhledu, Franckův Chorál a moll při krásném „francouzském“ narejstříkování lyricky dýchal a byl doveden s velkým zaujetím až k hymnickému závěru. Své vystoupení korunovala Chřibková svrchovaně virtuozním provedením Bonnetových Koncertních variací. Festival je již delší dobu nejprestižnější událostí v pražském varhanním světě a poslední letošní koncert to jen potvrdil.
(Jan Hora, Hudební rozhledy, 11/2012)

Svatojakubský mezinárodní varhanní festival

... Z dalších koncertů vynikl především závěrečný Ireny Chřibkové. Sólistka při každoročním festivalovém vystoupení občas záslužně provede i skladby pro varhany a orchestr, v běžném koncertním provozu zřídka slýchané (Eben, Hanuš, Kabeláč). Tentokrát to byl Brixiho Koncert F dur spolu s orchestrem Praga sinfonietta s dirigentkou Miriam Němcovou ve svižných tempech, která podtrhla radostný charakter hudby. Vyvrcholením jejího vystoupení po krásně narejstříkované Sukově Meditaci ve varhanní verzi P. Picky a Franckově Chorálu a moll byly Variations de concert Josepha Bonneta. Ukázaly obecenstvu v kadenci pro sólový pedál před závěrem, čeho jsou schopny pouhé dvě nohy – od pasáží a dvojhlasů až ke čtyřhlasým akordům. Tato ekvilibristika byla však jen samozřejmou součástí svrchovaného uměleckého výkonu sólistky.
(Jan Hora, Harmonie, 11/2012)
Irena Chřibková  •   irena@chribkova.com   •  Tel. 604 208 490
© 2006-2015 Irena Chřibková